WEB Elemental.

WEB corporativa. Dirigida principalment al públic a definir.

6 pàgines

4 pestanyes (Inici, qui som, serveis, contacta+opcional blog), 

1 idioma (cada idioma de més 110€)(les traduccions de text no estan incloses)

- Pàgina web autogestionable realitzada amb gestor de continguts Wordpress.

- Espai ilimitat - Base de dades Mysql

- Estructura web estàndard (els desenvolupaments personalitzats tindran un cost afegit)

- Posicionament web i analítica integrada (SEO i Google Analytics)

- 2 adreces de correu electrònic + redireccions @domini.com a qualsevol correu ja existent. (un cop realitzada la web es facturarà la gestió de creació de nous correus)

- Introducció dels continguts inicials i media (imatges i videos)

- Optimització de continguts per millorar el rendiment de càrrega

- Plantilla Wordpress adaptable a dispositius mòvils (responsive)

- Integració de xarxes socials (likes, timeline, tweets, etc) - Usuaris FTP amb diferents nivells de permisos

- Usuaris Wordpress amb diferents nivells de permisos

- Estructura base de mapa web  

- Home en format portal de marca, que transmet els seus valors, amb estil actual i d'alta qualitat visual 

- Pàgna de text legal

- Pàgina de política de cookies

- Hosting primer any inclòs

- Hosting partir del 2n any: 130€/any

- Les imatges i els texts no estan inclosos i els proveirà el client

- Si el client vol que li realitzem els text, el cost és de 200€

- El web s'edifica a partir de disposar de tots els texts, imatges, vídeos i altre contingut pactat amb el client

- Plaç entrega 4-6 setmanes des del moment de disposar de les imatges i text.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB Bàsica.

WEB corporativa. Dirigida principalment al públic a definir.

Fins a 20 pàgines

FIns a 18 pestanyes (Inici, qui som, serveis, contacta+opcional blog...), 

2 idiomes (cada idioma de més 110€)(les traduccions de text no estan incloses)

- Pàgina web autogestionable realitzada amb gestor de continguts Wordpress.

- Espai ilimitat

- Base de dades Mysql

- Estructura web estàndard (els desenvolupaments personalitzats tindran un cost afegit)

- Posicionament web i analítica integrada (SEO i Google Analytics)

- 15 adreces de correu electrònic + redireccions @domini.com a qualsevol correu ja existent. (un cop realitzada la web es facturarà la gestió de creació de nous correus)

- Introducció dels continguts inicials i media (imatges i videos)

- Optimització de continguts per millorar el rendiment de càrrega

- Plantilla Wordpress adaptable a dispositius mòvils (responsive)

- Integració de xarxes socials (likes, timeline, tweets, etc)

- Usuaris FTP amb diferents nivells de permisos

- Usuaris Wordpress amb diferents nivells de permisos

- Estructura base de mapa web  

- Home en format portal de marca, que transmet els seus valors, amb estil actual i d'alta qualitat visual 

- Pàgina de text legal

- Pàgina de política de cookies

- Hosting primer any inclòs

- Hosting partir del 2n any: 130€/any

- Les imatges i els texts no estan inclosos i els proveirà el client

- Si el client vol que li realitzem els text, el cost és de 200€

- El web s'edifica a partir de disposar de tots els texts, imatges, vídeos i altre contingut pactat amb el client

- Plaç entrega 4-6 setmanes des del moment de disposar de les imatges i text.